Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu zawartości strony internetowej
Unibail – Rodamco Polska Sp. z o.o. (Spółka) czyni starania, aby informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych były kompletne i aktualne. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za powyższe, w tym w szczególności za skutki użycia tych informacji, jak również nie gwarantuje aktualności, prawidłowości oraz kompletności informacji. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w przedstawianych informacjach bez ich uprzedniego ogłaszania. Zawartość stron internetowych jest chroniona prawem autorskim – każde ich użycie inne niż dla celów osobistej informacji jest dopuszczalne wyłącznie po uprzednim pisemnym zezwoleniu Spółki. Odwiedzając niniejsze strony internetowe zobowiązujecie się Państwo do zaniechania niewłaściwego użycia ich zawartości, w tym obchodzenia zabezpieczeń i podejmowania działań, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia serwerów i sieci.